Environmental (Miljømæssige):

Recycon A/S prioriterer at beskytte miljøet og reducere sin miljømæssige fodaftryk gennem en omfattende og integreret tilgang til bæredygtighed. Som en ISO 14001-certificeret virksomhed har Recycon implementeret det mest dominerende miljøledelsessystem i verden jævnfør miljøministeriets beskrivelse, det identificerer og styrer miljømæssige risici og muligheder på tværs af alle aspekter af dens drift. En central del af Recycon’s strategi er vores engagement i urban mining, hvor virksomheden aktivt genanvender materialer fra bygge- og nedrivningsaffald. Ved at integrere urban mining i jeres forretningsmodel reducerer I sammen med Recycon behovet for ny råvareudvinding og minimerer mængden af affald, der ender på traditionelle modtager stationer. Denne bæredygtige tilgang understøtter ikke kun en cirkulær økonomi, men reducerer også negativ påvirkning på miljøet og fremmer ressourceeffektivitet.

Social:

Recycon A/S er dedikeret til at skabe positive sociale resultater gennem et holistisk fokus på mennesker og samfund. Virksomheden sætter arbejdstagerrettigheder, mangfoldighed og inklusion i centrum for sin arbejdspladskultur og stræber efter at sikre en sikker og sund arbejdsplads for alle medarbejdere. Ud over at støtte lokale initiativer og samarbejde med interessenter i de lokalsamfund, hvor den opererer, engagerer Recycon sig i bæredygtige partnerskaber og initiativer, der fremmer social retfærdighed og økonomisk udvikling. Ved at investere i mennesker og samfund søger Recycon at skabe en positiv og varig indvirkning på samfundet.

Governance (Ledelsesmæssige):

Recycon A/S’s ledelsesstruktur er kendetegnet ved høje standarder for integritet, gennemsigtighed og ansvarlighed. Som en del af vores engagement i god selskabsledelse har virksomheden etableret klare retningslinjer og politikker for etik, risikostyring og ansvarlig forretningspraksis. Gennem løbende overvågning og evaluering af dens ledelsesmæssige praksis stræber Recycon efter at opretholde og forbedre sin evne til at drive sin forretning på en bæredygtig og ansvarlig måde. Recycon’s ledelse er dedikeret til kontinuerligt at forbedre virksomhedens bæredygtighedspræstationer og sikre, at dens aktiviteter og beslutninger er i overensstemmelse med de højeste standarder for samfundsansvar.

Recycon A/S’s engagement i urban mining bidrager til en bæredygtig omstilling ved at fremme genanvendelse af materialer, hvilket giver modtageren af Recycon’s ESG-rapportering en højere status i affaldshierarkiet og demonstrerer deres engagement i en bæredygtig fremtid.