RECYCONTM Element er etableret i februar 2022 som følge af en øget efterspørgsel i markedet på en mere ressource-effektiv og klimavenlig beton.

Rejsen begyndte, da søsterselskabet Nordisk Beton blev bedt om at udvikle en højstyrkebeton med min. 50% genanvendte tilslag. Betonen skulle bruges til at anlægge en kørsels- og lagerplads hos en affaldsbehandler, og skulle kunne modstå daglig kørsel med lastbiler og store entreprenørmaskiner. Derfra har ideen udviklet sig videre.
Tilslagene til støbning af vores betonelementer kommer 100% fra urban mining, og oparbejdes på vores egne ressourcepladser. Dette betyder, at der ikke anvendes nogen former for jomfruelige råstoffer som tilslag i vores produktion.
Den producerede beton anvendes til støbning af bl.a. silosystemelementer, afspærringsklodser, trafikelementer og specialdesignede betonelementer mm.
Materialerne knuses til fraktioner i max. 22mm, og sorteres ud i grus -og stenstørrelser, hvilket erstatter de naturlige råstoffer af både sand-/grus- og stenfraktionerne i beton­produktionen. Derudover indeholder vores beton mindre vand og cement end i almindelig beton, samt en smule hjælpekemi. Uanset hvilke materialer, der er anvendt som tilslag, kan vores systemklodser bruges inde som ude.
Som tilslag bruger vi pt. knust:
  • Beton og betongrus
  • Mursten, tegl og teglsten
  • Sanitet
  • Gasbeton
  • Gipsrester
  • Ballast (blandet bygge- og anlægsaffald)
  • Genbrugt/oprenset sand/grus
 
Vi tester og afprøver ligeledes med knust:
  • Glasrester
  • Eternit (efter 1988)
  • Isolering (efter 1997)
Tilslagene håndteres både ved modtagelse, oparbejdning og i produktionen jævnfør gældende lovgivning.
Vores produktion af betonelementer udvikles i tætte samarbejder med kunder og leverandører, der arbejder for at reducere ressource- og CO2-aftryk fra byggeri- og anlægsbranchen.

RECYCONTM  Element udvikler recepter på og producerer betonelementer med 100% genanvendte tilslag fra urban mining, som ofte enten blot ville have været nyttiggjort eller deponeret.

Firmaet blev startet af Annica og Jens i 2022, da man mødte en øget efterspørgsel på betonelementer med et optimeret brug af Jordens ressourcer, mere genanvendelse og lavere CO2-udslip.

Vores elementer opnår samme styrke som almindelig beton, selvom vi erstatter al sten og grus med tilslag af genanvendte ressourcer som f.eks. knust betongrus og betonsten, knust sanitet og gasbeton.

Vi arbejder målrettet på at genanvende ressourcer fra deponi, samt at nedbringe brugen af rent vand og energiintensiv cement i vores produktion.

Vi er altid interesserede i nye samarbejdspartnere. Har I i jeres virksomhed adgang til materialer, I mener kan genanvendes i beton, eller ønsker I et tilbud på en bestemt type elementer, så kontakt os endelig via nedenstående.

Køber
RECYCONTM Element støber betonelementer med tilslag af 100 % genanvendte affaldsmaterialer. Vi støber silosystemelementer, afspærringsklodser, trafikelementer i flere forskellige størrelser, samt specialdesignede elementer efter aftale. 
Leverandør
Vi er altid åbne for nye samarbejder med leverandører af  byggeaffald og andre materialer. Har din virksomhed et affaldsmateriale, som I mener, kan være brugbart i betonproduktionen, så hører vi meget gerne fra jer.