Bæredygtighed og cirkulær beton

I RECYCONTM Element stræber vi efter at revolutionere betonbranchen gennem principperne for urban mining, for at skabe et byggeri, der er fuldstændig bæredygtigt og fri for udvindingsbaseret ressourceforbrug. Hos RECYCONTM Element forvandler vi materialer, der tidligere er blevet brugt i byggeprojekter – som beton, gasbeton, sanitet, gips og endog udtjente vindmøllevinger – til højkvalitets betonelementer gennem urban mining processer.

Denne side dykker ned i bygge- og anlægsbranchens indvirkning på vores planetens ressourcer, miljø og klima, og hvordan RECYCONTM Elements engagement i urban mining bidrager til en mere bæredygtig og cirkulær betonindustri.

 
Bygge- og anlægsbranchens påvirkninger på ressourcer, miljø og klima

Jordens befolkning, nu på 8 milliarder, kræver årligt over 100 milliarder tons materialer for at opfylde behovene for boliger, ernæring, transport og beklædning. Siden år 2000 er dette forbrug fordoblet og forventes at fordoble igen inden 2050. Trods en voksende befolkning, er det per capita globale ressourceforbrug også steget markant – fra 7,4 tons årligt i 1970 til ca. 12 tons i dag, med endnu højere tal i højindkomstlande som Danmark.

Byggebranchen er en primær forbruger, ansvarlig for en tredjedel af verdens ressourceforbrug og en lige stor del af det genererede materialeoverskud. Specifikt har udvindingen af ikke-metalliske ressourcer, primært sand og grus, tredoblet for at imødekomme behovet for nyt byggeri og infrastruktur. Dette ressourceforbrug, sammen med produktion, transport og affaldshåndtering, bidrager til miljø- og klimaudfordringer: tab af biodiversitet, overforbrug af vandressourcer og signifikante bidrag til globale drivhusgasudledninger.

 
RECYCON™ Elementet: Vores bidrag til en mere cirkulær og bæredygtig betonbranche
Betonproduktion med lavere ressourceforbrug

Vores betonproduktion integrerer urban mining for at reducere behovet for nye råmaterialer. Vi bruger mindre cement og vand end traditionelle metoder kræver, samt minimal hjælpekemi. Selv med nedsat cementbrug, som fortsat er den største klimapåvirkende faktor i vores produkter, søger vi løbende efter metoder til at innovere vores opskrifter med lav-emissions cementtyper. Vores mål er at producere betonelementer med minimalt drivhusgasudslip.

Vores vision inkluderer også fuldstændig genanvendelse af vaskevand i produktionen, opsamling af regnvand og, på længere sigt, genbrug af proces- og spildevand med varierende forureningsniveauer. Disse initiativer sigter mod at reducere forureningen og fremme en mere bæredygtig anvendelse af Danmarks naturressourcer.

Aktiv 1 Fakta om RE beton
1 m – RE beton 1 m ordinær beton*
Genanvendte materialer, 4-22 mm - 1.067 kg Granitter 1.150 kg
Genanvendte materialer, 0-4 mm - 711 kg Sand 700 kg
Cement 200 kg Cement 350 kg
Vand 66 kg Vand 155 kg
*Kilde: indhold ordinær beton: Betonhåndbogen
Genindvinding af Byggematerialer som Nye Ressourcer
Vores betonklodser fremstilles ved at integrere 100 % genindvundne materialer fra urban mining-processer, inkluderet men ikke begrænset til, knust betonsten, betongrus, sanitetskeramik, gasbeton, ballast, glas samt renset sand og grus.
Mange af de materialer vi genindvinder, står ofte over for udfordringer med genanvendelse i andre sammenhænge og ender normalt i vejopbygning eller som deponi. I vores produktion giver vi disse materialer nyt liv som komponenter i nye betonelementer. Desuden genindvinder vi udtjente RECYCON™ Elementer ved at knuse dem for at reintegrere dem i produktionen af nye elementer.
Gennem denne tilgang til betonproduktion stræber vi efter at bidrage til en omlægning af de nationale råstofkvoter mod en mere cirkulær udnyttelse af råstoffer. Med flere store infrastrukturprojekter i horisonten, såsom Femernforbindelsen, en eventuel Kattegatbro, energiøer med power-to-x anlæg, motorvejsudvidelser og meget mere, ser vi hos RECYCON™ Element en unik mulighed for at anvende materialer fra eksisterende og nærliggende bygge- og anlægsprojekter som ressourcer i nye byggerier. Vi opfordrer til, at der i fastlæggelsen af de nationale råstofkvoter inkluderes en øget fokus på potentialerne ved Urban Mining. Denne tilgang gør det muligt at udnytte lokale ressourcer fra nedrivningsprojekter, hvilket minimerer behovet for nye, jomfruelige råstoffer og reducerer transportomkostningerne.[1]
[1] Urban mining er en betegnelse, der primært har været brugt ifm. udsortering af elektronikaffald fra lossepladser i storbyer rundt om i verden. Begrebet vinder dog også indpas i bygge- og anlægsbranchen, hvor bygge- og anlægsaffald i byerne i stigende grad skal genanvendes lokalt i byerne til nyt byggeri/anlæg, i bedste fald på samme matrikel. Herved kan man minimere presset på verdens råstoflagre samt begrænse de lange transporter, som i øjeblikket er nødvendig flere steder pga. store afstande til grusgravene.

Genanvendelse af vindmøllevinger

Vi ser et kæmpe potentiale i at genanvende vindmøllevinger i vores elementproduktion; endnu et produkt, som i høj grad ender på deponi eller blot bliver opmagasineret på markerne efter udskiftning. Det er et stigende problem, da stadig flere vindmøller nærmer sig slutningen af deres levetid, og skal udskiftes. Det forventes at 6.500 vinger tages ud af brug hvert år i Europa frem mod 2025, og 1.400 i USA.
I RECYCON™ Element tester vi løbende fraktioner, herunder vindmøllevinger, som vi ser et kæmpe potentiale i.

  

 Affaldshierarki
Med vores betonelementproduktion beholder vi flere ressourcer i cirkulation, og er dermed med til at flytte bygge- og anlægsaffald samt vindmølleglasfiber højere op i affaldshierarkiet. Herved genanvendes byggeaffald og andre affaldsfraktioner som sekundære råstoffer, hvilket bidrager til at minimere brugen af jomfruelige ressourcer.
Vi samarbejder med vores tilsynskommune om at undersøge affaldsfraktionernes indholdsstoffer, brugbarhed og mulighederne for at gøre op med affaldsbegrebet. Vi håber, at vi kan være med til at skabe tillid om de sekundære råstoffer, der kommer fra affald – såvel hvad angår miljø, sundhed og kvalitet – således at de i højere grad bliver førstevalg i branchen.