Miljøpolitik

 
RECYCON Element arbejder for en byggeri uden affald
RECYCON Element er opstået på baggrund af et ønske om i højere grad at genanvende affald i byggeriet, frem for at indvinde jomfruelige ressourcer fra trængte råstoflagre. Vi arbejder for at beskytte miljøet og værne om naturens råstoffer, ved at genanvende affaldsmaterialer fra bl.a. deponi i ny produktion af beton, som efter endt levetid indgår som nye ressourcer i et cirkulært kredsløb.
 
Med denne miljøpolitik forpligter vi os til:
 • At forebygge forurening og nedbringe presset på naturen ressourcer.
 • Løbende at undersøge og udvikle muligheder for øget genanvendelse af ressourcer og anden praksis for at forbedre vores miljøpåvirkning.
 • At overholde gældende lovgivning og krav til miljø, arbejdsmiljø og kvalitet, og, hvor det er muligt, at gå endnu længere. Samtidig vil vi aktivt arbejde med interesseorganisationer og relevante myndigheder for optimerede forhold for genanvendelse og cirkulær økonomi i byggeriet.
 • At inddrage miljøovervejelser og anvende et livscyklusperspektiv ved væsentlige investeringsbeslutninger, herunder f.eks. ved indkøb af nyt materialer og inventar.
 • At motivere og engagere vores medarbejdere til god miljøadfærd, og give dem viden, færdigheder, kompetencer og medansvar til at bidrage til løbende forbedringer af:
  • Virksomhedens miljøpåvirkninger
  • Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø
  • Vores produkters kvalitet
 • At udfører produktionen således, at vi generer vores omgivelser mindst muligt.
 • At samarbejde med vores leverandører og kunder om at modtage og levere materialer, produkter og serviceydelser af høj kvalitet og indarbejde cirkulære processer med stor hensyntagen til miljø og klima.
 • Hurtigt og professionelt, at implementere løbende forbedringer i tæt dialog med medarbejdere, kunder og leverandører, og sikre stillingtagen til miljø- og arbejdsmiljøforhold.
 • Aktivt at forebygge fejl og uheld gennem faste procedurer og løbende forbedringer heraf.
 • Sikre løbende forbedringer af ledelsessystemet, ved at udvælge og opstille relevante miljø-, arbejdsmiljø-, og kvalitetsmål, implementere handlingsplaner og foretage årlig evaluering.
 
Med venlig hilsen

Annica og Jens Flade-Rasmussen

RECYCON Element A/S