DGNB

I samarbejde med RECYCON™ Element kan bygherrer, entreprenører, rådgivere og nedrivningsfirmaer bidrage til et mere bæredygtigt og cirkulært byggeri. Vi laver aftaler med alle parter om modtagelse af byggeaffald fra nedrivning af nuværende byggeri, byggeaffald fra selve byggefasen, samt ved nedrivning efter endt levetid. Vi genanvender byggeaffaldet til støbning af forskellige betonelementer, som på ny kan genanvendes, når de går i stykker. Skal der indgå ordinær beton i byggeriet, kan vi ligeledes bidrage til byggefasen med beton med genanvendte tilslag, der har en tredjepartsverificeret EPD tilknyttet.
Hos RECYCON™ Element bliver alle indgående affaldsfraktioner genanvendt i betonproduktionen, frem for blot at blive nyttiggjort i f.eks. vejopbygning. Efter endt levetid, knuses betonelementerne og genanvendes på ny i vores produktion. Således beholder vi flere ressourcer i cirkulation.
Et samarbejde med RECYCON™ Element kan således bidrage til at hæve DGNB-ratingen på jeres byggeri i følgende tilfælde:
  • Sendes nedrivningsaffald til genanvendelse hos RECYCON™ Element, tildeles der cirkulær økonomi bonuspoint jf. DGNB afsnit TEC1.6 (indikator 3.2)
  • Indgår kunden aftale om håndtering af byggeaffald, har kunden mulighed for, via dialog med deres DGNB verifikator, at opnå tildeling af cirkulær økonomi bonuspoint jf. DGNB afsnit PRO2.1 (indikator 1.1 og 1.4).
  • Køber kunden betonvarer eller fabriksbeton fra RECYCON™ Element, lever denne beton op til kriterierne for kvalitetsniveau QL2 i afsnit TEC1.6 (indikator 3.1).
Der udstedes et certifikat med et serienummer, som anvendes i tilfælde af kontrol fra tilsynsførende. Certifikater udstedes fire gange årligt, så længe et DGNB-certificeret byggeri er i gang. Dette sikrer, at der er overensstemmelse mellem det udstedte certifikat og den enkelte aftale mellem RECYCON™ Element og kunden.
Har I som materialeleverandør en eksisterende aftale med en affaldsmodtager, kan I henvise denne til, at råstofferne skal sendes videre til genanvendelse hos RECYCON™ Element. Vi udsteder så et certifikat til jeres affaldsmodtager, som kan videregive det til jeres DGNB-certificering.

Download DGNB Dokumentation

– DGNB er en bæredygtighedscertificering målrettet bygninger og byområder. Systemet bygger på en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed, hvor der lægges vægt på byggeriets eller byområdets bidrag til social-, økonomisk- og miljømæssig bæredygtighed. Certificeringssystemet administreres af Rådet for Bæredygtigt Byggeri 

Europæisk bæredygtighedsrapportering (CSRD)

Nye bæredygtighedsrapporteringskrav fra EU, der træder i kraft fra 1. januar 2024, betyder, at alle virksomheder i regnskabsklasse D skal udarbejde et årligt bæredygtighedsregnskab, hvori de blandt andet skal redegøre for mængder og håndtering af deres affald. I byggeriet gælder det for såvel nedrivningsaffald, renoveringsaffald, samt affald fra byggefasen, så som afskær og overproduktioner.
De nye krav forventes at indebære, at virksomheden i sit regnskab skal opdele affald efter såvel affaldstype og affaldsbehandling. Hermed redegøres særskilt for håndteringen af de enkelte fraktioner i henhold til affaldshierarkiets forskellige klasser; hvor meget går til henholdsvis deponi, nyttiggørelse, genanvendelse og direkte genbrug.
Ved at sende affald til genanvendelse hos RECYCON™ Element, forventes virksomheden således at opnå bedre nøgletal i deres bæredygtighedsrapportering, end hvis det ender til nyttiggørelse eller deponi, som der ellers er tradition for i bygge- og anlægsbranchen.
 
 
 Affaldshierarki
I vores betonelementproduktion genanvender vi byggeaffald som tilslag i stedet for sand, grus og sten. Således beholder vi Jordens ressourcer i cirkulation, og er dermed med til at flytte bygge- og anlægsaffald højere op i affaldshierarkiet. Fra nyttiggørelse som vejopbygningsmaterialer til genanvendelse som tilslag i betonproduktion, hvor ressourcerne igen og igen kan genanvendes i nye produktioner.
Det samme kan vi gøre med jeres bygge- og anlægsaffald. Læs mere om hvilke ressourcer vi genanvender her.
 
 
Kontakt os, hvis I vil høre mere om vores bidrag til bedre affaldsudnyttelse og højere nøgletal til jeres DGNB-certificering eller bæredygtighedsrapportering.