DS/EN 206 Certificering

Recycon Element er begejstrede for at meddele, at vi har opnået en banebrydende bedrift inden for bæredygtig betonproduktion – vi er nu DS 206-certificerede (DS/EN 206:2013+A2:2021 & DS/EN 206 DK NA:2023) og producerer dermed beton med 100% genanvendeligt dokumenteret konstruktionsbeton som tilslag.
Denne certificering repræsenterer en vigtig milepæl i vores engagement i miljømæssig bæredygtighed og innovation.

Vores revolutionerende betonprodukt, skabt med fuldstændigt genanvendt konstruktionsbeton, demonstrerer vores vilje til at ændre byggebranchen til det bedre. Ved at transformere genanvendelige ressourcer til højværdige byggematerialer, fremmer vi ikke kun en grønnere fremtid, men udfordrer også de konventionelle standarder inden for byggeindustrien.

Med DS 206-certificeringen bekræfter vi overfor vores kunder og samarbejdspartnere vores dedikation til kvalitet og pålidelighed. Denne certificering er et vidnesbyrd om vores strenge kvalitetskrav og vores forpligtelse til at levere produkter, der er miljøvenlige uden at gå på kompromis med styrke og holdbarhed.

I Recycon Element er vi drevet af et mål om at revolutionere byggebranchen gennem bæredygtighed. Vores innovative tilgang til brug af 100% genanvendeligt tilslag åbner nye døre for bæredygtige byggeprojekter og understreger vores lederskab i industrien.

Download vores certifikat her

Recycon Element er med i INERTWASTE-projektet

Recycon Element har for nylig deltaget i INERTWASTE-projektets første internationale læringsrejse i Navarra-regionen, et initiativ for bæredygtig håndtering af inert affald. Vores præsentation, “Byggeri uden affald: beton med 100% genbrugte aggregater,” satte fokus på genbrug og genanvendelse i byggebranchen.

Vi belyste vigtigheden af at genbruge byggematerialer og fremhævede et dansk projekt, hvor boliger bygget af genbrugte materialer har vist samme holdbarhed som traditionelt byggeri. Dette understreger potentialet i bæredygtigt byggeri og dets positive indvirkning på miljøet.

INERTWASTE-projektet er et skridt mod en fremtid, hvor byggeri og miljø går hånd i hånd, og Recycon Element er stolt over at bidrage til denne vision.

ISO 14001 Certificeret til Recycon Element A/S

Vi er utrolig stolte over at kunne annoncere, at Recycon Element A/S har opnået ISO 14001-certificering, en internationalt anerkendt standard
for miljøledelsessystemer. Dette er et betydningsfuldt skridt i vores
løbende forpligtelse til miljømæssig ansvarlighed og bæredygtighed i
alle aspekter af vores virksomhed.

ISO 14001 er en international standard, der fastsætter kravene til et miljøledelsessystem. Det giver virksomheder et framework til at identificere, monitorere og forvalte deres miljømæssige påvirkninger, samtidig med at de forpligter sig til konstant forbedring.


Vi ser frem til at fortsætte vores arbejde med at forbedre vores miljøledelsessystem og levere bæredygtige løsninger til vores kunder. ISO 14001-certificeringen er et væsentligt skridt i den rigtige retning, men det er også en del af en fortsat proces.


Vi vil gerne takke alle vores ansatte, kunder og partnere for deres fortsatte støtte og for at være en del af denne vigtige milepæl i vores forpligtelse til bæredygtighed og miljøansvar.

Se vores certifikat her.

Sjællandske Nyheder

Som den første kommune i landet har Næstved Park & Vej indgået aftale om 100 % genanvendelse af udtjente bygge- og anlægsmaterialer. Og det har de med RECYCON Element.
Indtil nu er alt affald typisk sendt i deponi eller til delvis nyttiggørelse som vejpåfyld, men nu skal udtjente  brønddæksler, fortovsfliser, gamle WC’er og håndvaske og meget andet genanvendes i produktionen af nye betonsystemelementer, der skal anvendes som afspærringsklodser på Park & Vejs materialepladser. Således indgår materialerne i et nyt, lokalt materialekredsløb. 
Kim Palm fra Sjællandske Nyheder har været på besøg på fabrikken sammen med repræsentanter fra Næstved Vej & Park, og det er der kommet denne fine artikel ud af:
100 procent genbrug: Her bliver dit byggeaffald til ny beton – Genbrug – Sjællandske Nyheder (sn.dk)

Høringssvar til Region Midtjyllands høring om ny råstofplan

Region Midtjylland har efter blot to år valgt at revidere deres råstofplan fra 2021, som ellers skulle gælde i 12 år. Grundet den stigende efterspørgsel på råstoffer til bl.a. anlæg af energiøer og store infrastrukturprojekter, har man vurderet, at der er behov for flere råstoffer end først antaget. RECYCONTM Element har indgivet høringssvar til den offentlige høring.
Vores høringssvar handler ikke om vores behov for råstoffer, eller hvor, vi mener, det kunne være rentabelt at starte ny råstofgrav op. Tværtimod lægger vi med vores høringssvar op til, at regionerne i stigende grad bør tage højde for at muliggøre brugen af de ressourcer, der allerede er i omløb.
På verdensplan står byggeriet for en tredjedel af alle nyudvundne ressourcer, men også for en tredjedel af alt affaldet. Affald, som bliver genereret i byerne, f.eks. ifm. nedrivninger, og som i stor grad bliver transporteret ud af byerne. Efterfølgende fragtes langt de fleste nye ressourcer fra råstofgravene på landet og ind til storbyerne, hvor mest byggeri og anlægsarbejde foregår. Ved i højere grad at udbrede Urban Mining til bygge- og anlægsbranchen, kan man genanvende bygge- og anlægsaffald fra byerne lokalt – måske endda på samme matrikel – i nye byggeri- og anlægsprojekter. Og derved minimere presset på nuværende råstoflagre, samt begrænse transport af råstoffer – og CO2-e-udledningerne herfra.

Femern Report

I forbindelse med vores arbejde for at genanvende flest mulige ressourcer i bygge- og anlægsbranchen, har Femern Report skrevet en artikel om RECYCONTM Elements betonproduktion. Artiklen ligger bag en betalingsmur, men handler om de store udfordringer med råstofmangel, som kommer til at påvirke bygge- og anlægsbranchen.
Artiklen beskriver, hvordan vi med vores produktion gør op med begrebet byggeaffald, og i stedet anvender brugte byggematerialer som nye råstoffer. I den forbindelse ser RECYCONTM Element et stort potentiale i et samarbejde med Femernprojektet, hvor vi kan modtage f.eks. returbeton og andre overskudsmaterialer til genanvendelse i vores produktion, men også levere de endelige elementer til f.eks. afskærmning ifm. byggeriet.
Genbrugsbeton er vejen ud af råstofmangel – femernreport.com Bag betalingsmur

TV2 Øst udsendelse

Vi havde fornøjelsen af i december ’22 at have besøg af Mads Gudiksen og Mika Hänninen fra TV2 Øst, som lavede denne udsendelse om RECYCONTM Element og vores arbejde med at genanvende byggeaffald i produktionen af nye betonelementer. Udsendelsen blev først sendt 19. januar 2023, og er efterfølgende blevet genudsendt flere gange. Det er vi meget glade for.
Grøn Omstilling – Beton af byggeaffald – Grøn Omstilling | TV2 ØST (tv2east.dk)

Ressource City artikel

Vi har haft besøg af Ressource City, som har skrevet nogle fine ord om os efter vores deltagelse i EU-projektet Green Change Zealand. Igennem dette projekt har vi fået støtte til at investere i 60 støbeforme til vores betonelementproduktion, hvor vi genanvender forskellige affaldsmaterialer som tilslag.
RECYCON Elements gør affaldsudfordringer til stærk beton (ressourcecity.dk)