Med vores betonelementproduktion, bidrager RECYCON™ Element til at nå FN’s Verdensmål. Vores primære arbejde ligger i mål 12 og 13, men vi arbejder på at kunne bidrage endnu mere til mål 6 og 9.

Verdensmål 12 hedder Ansvarligt Forbrug og Produktion, og handler om at ”Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer”.
  • RECYCON™ Element bidrager til Verdensmål 12, delmål 12.4 og 12.5 ved at udvikle en mere ressourceeffektiv og mindre klimabelastende betonproduktion baseret på genanvendt byggeaffald og andre affaldsressourcer. RECYCON™ Element genanvender byggeaffald mm. som tilslag i vores elementproduktion, materialer som ellers blot nyttiggøres som fyld i vejopbygning eller ender i deponi.
  • Efter endt levetid tager vi vores betonelementer retur, som knuses for på ny af blive genanvendt i vores elementproduktion. I testforsøg har vi genanvendt de samme materialer op til fire gangeSåledes beholder vi flest mulige ressourcer i cirkulation og mindsker behovet for nye råstoffer. Desuden arbejder vi for at udbrede Urban Mining til byggeri- og anlægsbranchen, så flere ressourcer kan blive knust og genanvendt lokalt, og yderligere begrænse udvinding og transport af jomfruelige ressourcer.
  • Gennem aftaler med den enkelte kunde, sikrer vi korrekt affaldshåndtering af vores produkter, hvis elementet IKKE kommer retur til os.
 
Verdensmål 13 hedder Klimaindsats, og handler om at ”Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser”.
  • RECYCON™ Element bidrager til Verdensmål 13, delmål 13.2 ved at udvikle en betonproduktion med så lav klimapåvirkning som muligt. Den største klimapåvirkning fra betonproduktionen stammer fra produktionen af cement. Derfor betyder det meget for vores betonelementers klimapåvirkning, når vi kan reducere brugen af cement. Vi bruger i dag allerede ca. 43 % mindre cement end ved ordinær beton.
  • Derudover udvikler vi løbende recepter baseret på CO2-reducerede cementer, og vi har som mål helt at udfase brugen af cement i vores elementproduktion inden 2025.
  • Ved at tage gamle elementer retur og genanvende dem i ny produktion, begrænser vi udvinding og transport af jomfruelige råstoffer. Desuden arbejder vi for at udbrede Urban Mining til byggeri- og anlægsbranchen, så flere ressourcer kan blive knust og genanvendt lokalt, og yderligere begrænse udvinding og transport af jomfruelige ressourcer samt klimapåvirkningerne herfra
 
 
Verdensmål 6 hedder Rent vand og Sanitet, og handler om at ”Sikre at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt”.
  • RECYCON™ Element bidrager til Verdensmål 6, delmål 6.3 ved at reducere brugen af rent vand i vores betonproduktion. Vi har udviklet en betonrecept, der gør det muligt at begrænse brugen af vand i produktionen. Desuden genbruger vi vaskevand som blandevand i vores elementproduktion.
  • Derudover arbejder vi målrettet på at udvikle procedure og recepter, der gør det muligt at bruge regnvand samt genanvende proces- og spildevand som blandevand i vores betonproduktion. Derved kan vi spare på Jordens drikkevandsressourcer og mindske forurening af dansk natur.
 
Verdensmål 9 hedder Industri, Innovation og Infrastruktur, og handler om at ”Bygge robust infrastruktur, fremme inklusion og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation”.
  • RECYCON™ Element bidrager til Verdensmål 9, delmål 9.4, ved at udvikle en mere ressourceeffektiv og mindre klimabelastende betonproduktion. Da vi tilføjer tilslag af 100 % genanvendt byggeaffald og andre affaldsmaterialer i vores elementproduktion, bidrager RECYCON™ Element ved at spare på Jordens naturlige råstoffer, så som sten og grus.
  • Derudover arbejder vi målrettet for at udvikle betonrecepter med de mindst klimabelastende cementer på markedet, og har som mål helt at udfase brugen af cement i 2025.