Partnerskaber

Reduction Roadmap

Ingen kan bygge inden for Paris-aftalen alene. Men vi kan gøre det sammen – og det kræver politisk handling.

Recycon Element bakker op om at emissionskravene bør afspejle klimavidenskaben for at overholde Paris-aftalen, hvilket betyder under 5,8 kg CO2-ækv./m2/år i 2025.

Branchen har allerede løsningerne. Politisk handling kan ensrette og booste den grønne efterspørgsel, så både investorer, producenter, leverandører og rådgivere forpligter sig til ambitiøse klimakrav, der afspejler videnskaben og overholder Paris-aftalen.

Vær med til at gøre Danmark til et foregangsland i innovative løsninger med lav klimabelastning inden for alt fra materialer, byggeprocesser og -teknikker til arkitektur og byplanlægning.

I kan vise jeres organisations støtte her: https://reductionroadmap.dk/ 

Materialeplads hos et ressourceanlæg i Kolding

RECYCONTM Elements historie starter, da søsterselskabet Nordisk Beton bliver kontaktet af Norrecco. Jord- og affaldsbehandlervirksomheden skulle støbe en ny plads til sortering og opbevaring af jord- og affaldsmaterialer. Med virksomhedens viden om byggeaffald i baghovedet, tog de kontakt til Nordisk Beton og én af de mest udviklingsorienterede betonlaboranter i Danmark, Jens Rasmussen. Målet var en højstyrkebeton med minimum 50 % genanvendte tilslag, som skulle kunne klare belastningen fra de mange entreprenørmaskiner, der dagligt kører på pladsen.

Projektet blev ligeledes første betonstøbning med FutureCEM, Aalborg Portlands nye CO2-reducerede cement.

 
EU-tilskud på køb af støbeforme

RECYCONTM Element støber til daglig systemklodser med tilslag af 100 % genanvendt byggeaffald og andre affaldsmaterialer. Vores RECYCONTM Systemklodser anvendes primært på lager til siloopbygning til opdeling af materialer, som afskærmningsvægge og lignende.

Klodserne støbes i støbeforme af stål, som vi, i samarbejde med Erhvervshus Sjælland, har fået tilskud til gennem EU-projektet Green Change Zealand. Projektet har bevilget 50 % af indkøbsprisen på 60 støbeforme, som nu er taget i brug til støbning af endnu flere betonklodser.

Formene er produceret af GUBI Smedeteknik i Bredebro. Tak for samarbejdet.

 
Et lokalt affaldskredsløb af sanitetsaffald

RECYCONTM Element er indgået et tæt samarbejde med den lokale affaldshåndteringsvirksomhed Ragn-Sells. Ragn-Sells’ sorteringsanlæg i Næstved modtager og håndterer alt fra elektronik til almindeligt affald, blandt andet en del husstandsaffald fra genbrugspladserne i AffaldPlus’ ejerkommuner.

Blandt de store mængder affald, Ragn-Sells årligt sorterer, modtager de sanitet i form af gamle toiletter, håndvaske, klinker, porcelæn og meget mere. Denne sanitetsfraktion leverer de ud til os i Fuglebjerg, lidt udenfor Næstved, hvor vi knuser og efterfølgende genanvender materialerne i vores betonproduktion. Det lokale affaldskredsløb fuldendes, da Ragn-Sells efterfølgende opkøber systemklodser støbt af den selv samme sanitet.

 
Mod en CO2-neutral ejendomssektor

NREP er en af Nordens største ejendomsudviklere og -investorer, og har store visioner for fremtiden. NREP arbejder mod en CO2-neutral ejendomssektor, og har selv som mål at skabe en CO2-neutral ejendomsportefølje i 2028, både fra ejendommene selv, samt fra driften af dem.

I Køge er NREP i gang med at bygge et stort lager- og logistikcenter. I den forbindelse har NREP taget kontakt til Nordisk Beton og RECYCONTM Element. Nordisk Beton har stået for hele betonentreprisen, og har monteret og indstøbt 386 meter specieldesignet afvandingskanaler, som er specialstøbt af RECYCONTM Element. Afvandingskanalerne er støbt med tilslag af 100 % genanvendt knust betonsten og betongrus.

 
Vindmøllevinger – genanvendelse af udtjente vindmøllevinger og produktionsrester

RECYCONTM Element samarbejder med én af verdens førende vindmølleproducenter om genanvendelse af vindmøllevinger og produktionsafskær. Testresultater har vist, at RECYCONTM Element kan genanvende vindmøllevinger som tilslag i betonelementproduktionen.

Det kræver dog, at vingerne kan knuses ned til passende størrelser, og det viser sig at være en udfordring. Epoxy-glasfiberen, som vindmøllevingerne er lavet af, er så stærk, at selv de stærkeste knuseværker må bukke under. Så snart en rentabel knusningsmetode er fundet, kan RECYCONTM Element opstarte fuld produktion med genanvendte vindmøllevinger.

 
RECYCON Houses: Nyt hus af knust hus – et stort potentiale for genopbygning efter krig og jordskælv

I forbindelse med nedrivninger vil der, trods optimal kildesortering, altid være en fraktion restaffald fra byggeriet, der ikke kan genanvendes, men blot nyttiggøres som stabilgrus i vejopbygning. Fraktionen kaldes ballast, og består typisk af byggeaffald, der hænger for godt sammen, til at kunne blive skilt ad, eller er i for små fraktioner til at sortering er rentabel.

Vi er derfor i fuld gang med planlægningen frem mod at kunne bygge vores første to-etagers hus af 100 % genanvendte materialer, blandt andet ballastfraktionen. Hensigten er at bidrage med forslag til, hvordan genopbygningen efter krigen i Ukraine såvel som efter jordskælvet i Tyrkiet og Syrien kan foregå med optimal genanvendelse af allerede brugte ressourcer lokalt.: