RECYCONTM L-Elementer

– Støbes med tilslag fra urban mining processen eller ren beton
 

Vores RECYCONTM L-Elementer støbes med genanvendte tilslag i forskellige sammensætninger af knuste materialer. Vi genanvender byggematerialer og andre materialer, f.eks. knust beton, sanitet, gasbeton, mursten, tegl og ballast.

Vores RECYCONTM L-Elementer kan ligeledes støbes med 100 % knuste betonsten og knust betongrus. I vores betonrecept genanvender vi alle typer beton, uanset hvad det tidligere har været brugt til. 

Uanset den anvendte recept, er vores RE beton er svarende til ordinær beton, og opnår som L-elementer en styrke på min. 20 MPa. Højest testede styrke hidtil er 42 MPa.

Efter endt levetid tager vi betonelementer retur, hvorefter de på ny kan genanvendes i vores elementproduktionen.

– Vores L-Elementer støbes i forskellige størrelser